ขอเชิญส่งผลงานร่วมประกวด “ตราสัญลักษณ์พระธาตุพนมเพื่อนำเสนอขึ้นทะเบียนมรดกโลก”

จังหวัดนครพนม โดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ดำเนินการจัดประกวดตราสัญลักษณ์พระธาตุพนมเพื่อนำเสนอขึ้นทะเบียนมรดกโลก ในการนี้ขอเชิญชวนผู้สนใจ และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าประกวด ในหัวข้อ “ตราสัญลักษณ์พระธาตุพนมเพื่อนำเสนอขึ้นทะเบียนมรดกโลก”  เปิดรับสมัครส่งตราสัญลักษณ์เข้าประกวด ตั้งแต่วันที่ 1-20 กุมภาพันธ์ 2562

ส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ วงเล็บมุมซองว่า “ประกวดตราสัญลักษณ์พระธาตุพนม” ที่
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม เลขที่ 138 ถนนปิยะมหาราชาลัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000

http://www.naiyanankp.com/?p=13134

download ใบสมัคร

พิธีเปิดงานนิทรรศการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม 2561 : ความก้าวหน้า เติบโต วันที่ 21 เมษายน 2561

การดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ศธจ.เชียงใหม่ วันที่ 30 กันยายน 2561

 

การนิเทศ ติดตามและประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม

การนิเทศ ติดตามและประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม

การฝึกประสบการณ์นิเทศศึกษา หลักสูตร “การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องและเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา วันที่ 26 กันยายน 2561

การดำเนินงานโครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะการนิเทศ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ วันที่ ๒๑-๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘

Link ที่เกี่ยวข้อง

73125 Total View 28 View Today
(Visited 229 times, 1 visits today)
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)