ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรมโครงการยกระดับคุณภาพการบริการและสินค้าทางการท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม สมัครเข้าร่วมโครงการภายในวันที่ 5 มีนาคม 2562

จังหวัดนครพนม โดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ได้จัดทำโครงการยกระดับคุณภาพการบริการและสินค้าทางการท่องเที่ยว จังหวัดนครพนม โดยแบ่งการอบรมออกเป็น 2 รุ่น ดังนี้

รุ่นที่ 1 วันที่ 9-12 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมไอโฮเทล อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

รุ่นที่ 2 วันที่ 26-29 มีนาคม 2562

ในการนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ขอเชิญครู นักเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมานี้  ผู้สนใจสามารถส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม หมายเลขโทรสาร 042-511-339 หรือทาง E-mail : planpeonkp@gmail.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 042-511-338, 087-231-7431 ภายในวันที่ 5 มีนาคม 2562 ทั้งนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนมรับผิดชอบค่าอาหาร ค่าที่พัก และค่าพาหนะแบบเหมาจ่าย

ดาวน์โหลดเอกสาร 

หนังสือประชาสัมพันธ์โครงการ

นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

การประชุมสภากาแฟ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครพนม วันที่ 19 ตุลาคม 2561

DSCF5388

การประชุมชี้แจงการดำเนินงาน โครงการ TFE (Teams For Education) วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562

 

ศธจ.นครพนม ศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคม ศธจ.ขอนแก่น วันที่ 2 ตุลาคม 2561

DSCF0768

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาระบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผลเชิงบูรณาการเพื่อสนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี วันที่ 30 สิงหาคม 2561

41594435_1881166051966276_83169151174049792_n

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 (ระดับเครือข่าย เอกชนจังหวัดนครพนม กลุ่มที่ 1) วันที่ 10 กันยายน 2561

 

DSCF9887

การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ที่ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว วันที่ 14 สิงหาคม 2561

 

การฝึกประสบการณ์นิเทศศึกษา หลักสูตร “การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

การตรวจติดตามการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย

การนิเทศ ติดตามและประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม

การอบรมครูและนักเรียนสู่การเป็นผู้ประกอบการใหม่ในสถานศึกษา จังหวัดนครพนม รุ่นที่ 2 วันที่ 24 พ.ค. 2561

การฝึกอบรม เรื่อง การเตรียมความพร้อมบุคลากรภาคการศึกษาเข้าสู่อุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม วันที่ 27 สิงหาคม 2561

 

 

398293 Total View 269 View Today
(Visited 74 times, 1 visits today)
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)