รายงานการนิเทศการศึกษา

การนิเทศ ติดตามผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ สรุปได้ดังนี้

ปีการศึกษา ๒๕๕๙

   
การนิเทศ ติดตามและประเมินผลโครงการคูปองพัฒนาครู หลักสูตรการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙
รายงานการนิเทศ

 

ปีการศึกษา ๒๕๕๘

ปีการศึกษา ๒๕๕๗

ปีการศึกษา ๒๕๕๖

ปีการศึกษา ๒๕๕๕

 

ปีการศึกษา ๒๕๕๔

 

653 Total View 2 View Today
(Visited 71 times, 1 visits today)