หน่วยที่ ๒ การวิเคราะห์ปัญหา/แนวทางพัฒนา

หน่วยที่ 2 การวิเคราะห์ปัญหา/แนวทางพัฒนา

 

 

แบบทดสอบ หน่วยที่ 2 การวิเคราะห์ปัญหา/แนวทางพัฒนา

 

แหล่งเรียนรู้ : วีดิทัศน์ การวิเคราะห์ปัญหา/แนวทางพัฒนา

  • การประเมินสภาพจริงเพื่อคัดเลือกโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่ดีเลิศ DLIT โรงเรียนบ้านฝั่งแดงฯ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙
  • การประเมินสภาพจริงเพื่อคัดเลือกโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่ดีเลิศ DLIT โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙

แหล่งเรียนรู้ : เอกสาร การวิเคราะห์ปัญหา/แนวทางพัฒนา

ตัวอย่างผลงาน การวิจัยในชั้นเรียน”

 

612 Total View 1 View Today
(Visited 65 times, 1 visits today)

นิเทศออนไลน์ by ศน.นัยนา

SuperWebTricks Loading...