หน่วยที่ ๖ การวิเคราะห์ข้อมูล

หน่วยที่ 6 การวิเคราะห์ข้อมูล

 

แหล่งเรียนรู้ : วีดิทัศน์ การวิเคราะห์ข้อมูล

 

แหล่งเรียนรู้ : เอกสารที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ข้อมูล

ตัวอย่างผลงาน การวิจัยในชั้นเรียน”

 

674 Total View 1 View Today
(Visited 86 times, 1 visits today)

นิเทศออนไลน์ by ศน.นัยนา

SuperWebTricks Loading...