หน่วยที่ ๘ การนำเสนอผลการวิจัยในชั้นเรียน

หน่วยที่ ๘ การนำเสนอผลการวิจัยในชั้นเรียน

 

 

 

แบบทดสอบ หน่วยที่ ๘ การนำเสนอผลการวิจัยในชั้นเรียน

คลิปวีดีโอ การนำเสนอผลการวิจัยในชั้นเรียน

วีดิทัศน์ที่เกี่ยวข้อง การนำเสนอผลการวิจัยในชั้นเรียน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง การนำเสนอผลการวิจัยในชั้นเรียน

  • การประเมินสภาพจริงเพื่อคัดเลือกโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่ดีเลิศ DLIT โรงเรียนบ้านฝั่งแดงฯ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙

ตัวอย่างผลงาน การวิจัยในชั้นเรียน”

 

 

718 Total View 2 View Today
(Visited 63 times, 1 visits today)

นิเทศออนไลน์ by ศน.นัยนา

SuperWebTricks Loading...