หน่วยที่ ๗ การเขียนเค้าโครงการวิจัยในชั้นเรียน

หน่วยที่ 7 การออกแบบการวิจัยในชั้นเรียน

แหล่งเรียนรู้ : คลิปวีดีโอ การเขียนเค้าโครงการวิจัยในชั้นเรียน

แหล่งเรียนรู้ : เอกสารที่เกี่ยวข้อง การเขียนเค้าโครงการวิจัยในชั้นเรียน

 

ตัวอย่างผลงาน การวิจัยในชั้นเรียน”

 

492 Total View 2 View Today
(Visited 74 times, 1 visits today)

นิเทศออนไลน์ by ศน.นัยนา

SuperWebTricks Loading...