หน่วยที่ ๓ นวัตกรรมการวิจัยในชั้นเรียน

หน่วยที่ 3 นวัตกรรมการวิจัยในชั้นเรียน

 

แหล่งเรียนรู้ : วีดิทัศน์ นวัตกรรมการวิจัยในชั้นเรียน

 

แหล่งเรียนรู้ : เอกสาร นวัตกรรมการวิจัยในชั้นเรียน

ตัวอย่างผลงาน การวิจัยในชั้นเรียน”

 

558 Total View 1 View Today
(Visited 65 times, 1 visits today)

นิเทศออนไลน์ by ศน.นัยนา

SuperWebTricks Loading...