อื่นๆ

9RSS คืออะไร

RSS หรือ Really Simple Syndication คือรูปแบบไฟล์ของภาษา XML ใช้สำหรับการแบ่งปันหัวเรื่อง ข้อมูลบนเว็บระหว่างเว็บด้วยกัน หรือสำหรับดึงข่าวจากเว็บต่างๆ มาแสดงบนเว็บของคุณ ซึ่งแต่ก่อน อาจมีการสร้างหัวเรื่องของข่าวจากเว็บต้นแบบ จากนั้นนำลิงค์ไปติดที่หน้าเว็บของเรา การแก้ไขถ้าเว็บต้นแบบแก้ไข เว็บของเราจะต้องทำการแก้ไขตามด้วย

นอกจากนี้สำหรับนักท่องเน็ตทั่วไป สามารถนำประโยชน์ของ RSS นี้ไปใช้งานได้ โดยไม่จำเป็นต้องเข้าไปในเว็บไซต์นั้นบ่อยๆ (ทั้งนี้เนื่องจากหลายๆ เว็บอาจมีการ udpate ข้อมูลที่ไม่พร้อมกัน) โดยสามารถติดตั้งโปรแกรม RSS Reader ใช้สำหรับดึงหัอข้อข่าวสารที่มีบริการ RSS มาไว้ในเครื่องของเรา และถ้ามีการ udpate จากเว็บนั้นๆ เราก็สามารถคลิกลิงค์ไปยังเว็บที่ให้บริการได้โดยตรง ทำให้ย่นเวลาในการเข้าไปดูเว็บต่างๆ มากมาย

เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเว็บไซต์ใดมีบริการ RSS
สังเกตได้จากสัญลักษณ์ที่มีเครื่องหมาย RSS Icon หรือ ส่วนใหญ่มักอยู่บริเวณเมนูหลักของเว็บ หรือบริเวณส่วนล่างของหน้าเว็บเพจ
เราต้องใช้โปรแกรมอะไรเพื่อใช้เปิด RSS

กรณีที่ยังไม่มีโปรแกรม RSS ต้อง Download โปรแกรม RSS มาติดตั้งที่เครื่องก่อน โปรแกรม RSS มีหลายค่าย ได้แก่
RSS Reader (www.rssreader.com)
RSS Bandit (www.rssbandit.org)
Sharp Reader (www.sharpreader.net)
Mozilla Thunderbird (www.mozilla.com/thunderbird)
Microsoft Outlook (www.microsoft.com)
Nuparadigm RSS Screensaver (www.nuparadigm.com)

วิธีการนำบริการ RSS จาก นิเทศออนไลน์ by ศน.นัยนา ไปใช้ในโปรแกรม RSS Reader ของคุณ
Copy URL/shortcut ที่ท่านสนใจ
Paste URL ไปยัง RSS Reader ของท่าน

 

 

rss

grab

grab2

rss21

rss3

805 Total View 1 View Today
(Visited 115 times, 1 visits today)