ค่ายพัฒนาศักยภาพด้านการเขียน สำหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙

Share List วันที่ ๒๙

Read more

การคัดเลือกผลงานทางวิชาการและผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practices : BP) การศึกษาพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

Share List สำนักบริห

Read more

การอบรมหลักสูตร “ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา” สพป.นครพนม เขต ๑ วันที่ ๓-๔ มิถุนายน ๒๕๕๙

Share List การอบรมหล

Read more

นิเทศออนไลน์ by ศน.นัยนา

SuperWebTricks Loading...
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)