รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม พ.ศ. 2562

Share List ประกาศ ผล

Read more

ขอเชิญส่งผลงานร่วมประกวด “ตราสัญลักษณ์พระธาตุพนมเพื่อนำเสนอขึ้นทะเบียนมรดกโลก”

Share List จังหวัดนค

Read more

โครงการประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ “คุณครูที่รัก” รุ่นที่ 3 ครูเพื่อศิษย์ ชิงทุนการศึกษาและรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท

Share List  โครงการป

Read more

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในหัวข้อ เครื่องจักรกลพลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเกษตร หมดเขตส่งผลงาน 28 กุมภาพันธ์ 2561

Share List กระทรวงวิ

Read more

ไปรษณีย์ไทย ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดเขียนจดหมายเยาวชน ประจำปี 2561 หมดเขตส่งผลงาน 9 มีนาคม 2561

Share List Related p

Read more

ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม เยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร-คณะครู-นักเรียน โรงเรียนบ้านนาราชควาย ที่ประสบอัคคีภัย

Share List วันที่ ๒๖

Read more

แนวทางการเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560

Share List สำนักพัฒน

Read more

สสวท. ประกาศผลการสอบโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

Share List โครงการปร

Read more

นิเทศออนไลน์ by ศน.นัยนา

SuperWebTricks Loading...

Enjoy this blog? Please spread the word :)