ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรมโครงการยกระดับคุณภาพการบริการและสินค้าทางการท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม สมัครเข้าร่วมโครงการภายในวันที่ 5 มีนาคม 2562

Share List จังหวัดนค

Read more

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม พ.ศ. 2562

Share List ประกาศ ผล

Read more

ขอเชิญส่งผลงานร่วมประกวด “ตราสัญลักษณ์พระธาตุพนมเพื่อนำเสนอขึ้นทะเบียนมรดกโลก”

Share List จังหวัดนค

Read more

โครงการประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ “คุณครูที่รัก” รุ่นที่ 3 ครูเพื่อศิษย์ ชิงทุนการศึกษาและรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท

Share List  โครงการป

Read more

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในหัวข้อ เครื่องจักรกลพลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเกษตร หมดเขตส่งผลงาน 28 กุมภาพันธ์ 2561

Share List กระทรวงวิ

Read more

ไปรษณีย์ไทย ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดเขียนจดหมายเยาวชน ประจำปี 2561 หมดเขตส่งผลงาน 9 มีนาคม 2561

Share List Related p

Read more

ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม เยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร-คณะครู-นักเรียน โรงเรียนบ้านนาราชควาย ที่ประสบอัคคีภัย

Share List วันที่ ๒๖

Read more

แนวทางการเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560

Share List สำนักพัฒน

Read more

นิเทศออนไลน์ by ศน.นัยนา

SuperWebTricks Loading...
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)