การอบรมครูและนักเรียนสู่การเป็นผู้ประกอบการใหม่ในสถานศึกษา จังหวัดนครพนม รุ่นที่ 2 วันที่ 24 พ.ค. 2561

Share List วันที่ 24

Read more

การนิเทศ ติดตามงานโดยใช้เทคนิคการโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring Supervision) วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙

Share List สำนักงานเ

Read more

นิเทศออนไลน์ by ศน.นัยนา

SuperWebTricks Loading...
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)