โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา นำเสนอผลงาน DLIT ในงาน EDUCA ครั้งที่๙ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙

Share List สำนักงานค

Read more

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ประสานงานและสนับสนุนการศึกษาทางไกล ระดับภูมิภาค วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙

Share List การประชุม

Read more

การประเมินสภาพจริงเพื่อคัดเลือกโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่ดีเลิศ DLIT โรงเรียนบ้านฝั่งแดงฯ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙

Share List ตามที่สำน

Read more

การประเมินสภาพจริงเพื่อคัดเลือกโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่ดีเลิศ DLIT โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙

Share List ตามที่สำน

Read more

การประเมินสภาพจริงเพื่อคัดเลือกโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่ดีเลิศ DLIT โรงเรียนบ้านดงบาก วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙

Share List ตามที่สำน

Read more

การประเมินสภาพจริงเพื่อคัดเลือกโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่ดีเลิศ DLIT โรงเรียนบ้านศรีธน วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙

Share List ตามที่สำน

Read more

การประเมินสภาพจริงเพื่อคัดเลือกโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่ดีเลิศ DLIT โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙

Share List ตามที่สำน

Read more

การประเมินสภาพจริงเพื่อคัดเลือกโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่ดีเลิศ DLIT โรงเรียนบ้านดงต้อง ดงขวางราษฎร์บำรุง วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙

Share List ตามที่สำน

Read more

นิเทศออนไลน์ by ศน.นัยนา

SuperWebTricks Loading...
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)