การพัฒนางานประจำด้วยการวิจัยขั้นสูง (Routine to Research : R2R Advance) วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐

Share List สถาบันพัฒ

Read more

การพัฒนางานประจำด้วยการวิจัยขั้นสูง (Routine to Research : R2R Advance) วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

Share List วันที่ ๒

Read more

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการพัฒนางานประจำโดยอาศัยการวิจัย วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

Share List วันที่ ๗

Read more

การพัฒนางานประจำโดยอาศัยการวิจัย (Routine to Research-R2R) รุ่นที่ ๑ วันที่ ๑๙-๒๑ กันยายน ๒๕๕๙

Share List การพัฒนาบ

Read more

นิเทศออนไลน์ by ศน.นัยนา

SuperWebTricks Loading...
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)