การประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาชายแดนและแผนการศึกษาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

Share List วันที่ ๘

Read more

การพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560–2564)

Share List การพัฒนาก

Read more

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) จุดที่ ๖ (จังหวัดนครพนม มุกดาหาร เลย หนองคาย และบึงกาฬ) วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๐

Share List สำนักงานค

Read more

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน วันที่ ๒๖ พ.ค. ๒๕๖๐

Share List วันที่ ๒๖

Read more

นิเทศออนไลน์ by ศน.นัยนา

SuperWebTricks Loading...
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)