ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ในบัญชี ก.ศ.จ.นครพนม

Share List วันที่ 26

Read more

การประชุมประสานแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

Share List วันที่ ๒๓

Read more

นายเหวียน ซวน ฟุก นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยา เดินทางเยือนจังหวัดนครพนม

Share List นายเหวียน

Read more

มหกรรมโปงลาง “ชาวนครพนมร่วมใจ” ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐

Share List วันที่ ๗

Read more

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และคณะเดินทางเยือนจังหวัดนครพนม

Share List วันพฤหัสบ

Read more

การคัดเลือกนักเรียนทุนตามโครงการทุนการศึกษา “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามบรมราชกุมาร (ม.ท.ศ.)” รุ่นที่ ๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระดับศึกษาธิการภาค ๑๑

Share List วันที่ ๒๘

Read more

การติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนเอกชน ที่โรงเรียนอนุบาลกิ่งกาญจน์ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

Share List วันที่ ๒๘

Read more

โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในกลุ่มนักเรียนวัยรุ่นฯจังหวัดนครพนม

Share List นายปริญญา

Read more

ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม เยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร-คณะครู-นักเรียน โรงเรียนบ้านนาราชควาย ที่ประสบอัคคีภัย

Share List วันที่ ๒๖

Read more

นิเทศออนไลน์ by ศน.นัยนา

SuperWebTricks Loading...
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)