การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 (ระดับเครือข่าย เอกชนจังหวัดนครพนม กลุ่มที่ 1) วันที่ 10 กันยายน 2561

Share List วันที่ 10

Read more

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญ วันที่ 13 กันยายน 2560

Share List วันที่ 13

Read more

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานคัดเลือกนักเรียนเพื่อเป็นตัวแทนแข้าแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนโรงเรียนเอกชน

Share List วันที่ ๙

Read more

การนิเทศติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนเอกชนและติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนการศึกษาเอกชน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตา วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐

Share List วันที่ ๕ 

Read more

การนิเทศติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนเอกชนและติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนการศึกษาเอกชน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนอนุบาลนิลวรรณ วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐

Share List วันที่ ๓

Read more

การนิเทศติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนเอกชน : โรงเรียนอนุบาลอัญชลี อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

Share List วันที่ ๓๐

Read more

การนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนเอกชน : โรงเรียนตงเจี่ย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

Share List วันที่ ๓๐

Read more

นิเทศติดตามผลการดำเนินการของโรงเรียนเอกชนและติดตามการอุดหนุนการศึกษาเอกชนปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของโรงเรียนเซต์ยอแซฟนาแก

Share List วันที่ ๒๘

Read more

นิเทศออนไลน์ by ศน.นัยนา

SuperWebTricks Loading...
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)