การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาประชารัฐ จังหวัดนครพนม วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

Share List ตามที่สำน

Read more

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สู่สถานศึกษา วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

Share List วันที่ ๒๑

Read more

การนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑ โรงเรียนบ้านชะโงมนาโดน วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙

Share List การนิเทศ

Read more

การนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาคอกควาย วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙

Share List การนิเทศ

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูและระบบฐานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนประชารัฐ วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙

Share List ตามที่กระ

Read more

ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙

Share List วันที่ ๗

Read more

โครงการโรงเรียนประชารัฐ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ สพป.นครพนม เขต ๑

Share List “ปร

Read more

นิเทศออนไลน์ by ศน.นัยนา

SuperWebTricks Loading...
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)