การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 (ระดับเครือข่าย เอกชนจังหวัดนครพนม กลุ่มที่ 1) วันที่ 10 กันยายน 2561

Share List วันที่ 10

Read more

การประเมินสถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนบ้านดอนม่วง อำเภอเมืองนครพนม วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙

Share List วันที่ ๕

Read more

การประชุมคณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.นครพนม เขต ๑ สาระสังคมศึกษา วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙

Share List สำนักงานเ

Read more

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ประสานงานและสนับสนุนการศึกษาทางไกล ระดับภูมิภาค วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙

Share List การประชุม

Read more

การประชุมพัฒนาศักยภาพครูสุขศึกษาและพลศึกษาในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและทักษะชีวิตให้แก่นักเรียนในโรงเรียน วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙

Share List วันที่ ๒๖

Read more

การประชุมคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ความรู้ความเข้าใจเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Literacy) เศรษฐกิจอาเซียนและทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙

Share List วันที่ ๑๘

Read more

การดำเนินกิจกรรมค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” สพป.นครพนม เขต ๑ วันที่ ๒๙ กรฏาคม ๒๕๕๙

Share List สำนักงานเ

Read more

มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิชาชีพโรงเรียนดีประจำตำบล ปี ๒๕๕๙ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙

Share List มหกรรมแลก

Read more

นิเทศออนไลน์ by ศน.นัยนา

SuperWebTricks Loading...
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)