กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ขอเชิญส่งผลงาน นวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง ประจำปี 2561 ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 700,000 บาท หมดเขตส่งผลงาน 30 เมษายน 2561

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในหัวข้อ เครื่องจักรกลพลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเกษตร

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจส่งผลงาน “นวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง” ประจำปี 2561 โดยการส่งใบสมัคร พร้อมไฟล์/คลิปวีดีโอ/สารคดีสั้น ความยาว 3-5 นาที พร้อมภาพถ่าย รูปเล่มนำเสนอรายละเอียดแนวคิด และขั้นตอนการจัดทำผลงาน

การส่งผลงานการประกวดนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง

รูปแบบเป็นการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง เน้นการจัดการขยะ 4 ประเภท ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะทั่วไป ขยะอันตราย โดยใช้หลักการ 3R คือ Reduce การลด Reuse การใช้ซ้ำ Recycle การแปรรูปนำกลับมาใช้ใหม่ ได้แก่ นวัตกรรมเชิงการวิจัย การทดลองระดับชุมชน สถานศึกษา ที่พัฒนาการจัดการขยะให้ดีขึ้น หรือพัฒนารูปแบบวิธีการจัดการขยะมูลฝอยให้ดีขึ้น นวัตกรรมเชิงอุปกรณ์ช่วยจัดการขยะ หรือเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการจัดการขยะ นวัตกรรมเชิงผลิตภัณฑ์ ซึ่งต่อยอดสามารถสร้างรายได้หรือใช้ประโยชน์ได้จริง หรือนวัตกรรมที่สามารถดำเนินการได้เองแบบง่ายๆ เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยที่จะนำไปกำจัด

รางวัล มูลค่ากว่า 700,000 บาท

รางวัลชนะเลิศ                ถ้วยรางวัล เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โล่รางวัล เกียรติบัตรและเงินรางวัล 30,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โล่รางวัล เกียรติบัตรและเงินรางวัล 20,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

รางวัลรองชมเชย             โล่รางวัล เกียรติบัตรและเงินรางวัล 10,000 บาท จำนวน 2 รางวัล

รางวัลผลโหวตยอดเยี่ยม     โล่รางวัล เกียรติบัตรและเงินรางวัล 10,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

หมดเขตส่งผลงาน 30 เมษายน 2561

การตัดสิน

ผู้ที่สนใจส่งผลงานนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง แบ่งการประกวดออกเป็น 2 รอบ ดังนี้

รอบที่ 1 รอบคัดเลือกผลงาน พิจารณาคัดเลือกคลิปวีดีโอ/สารคดีสั้น ภาพถ่าย รูปเล่มนำเสนอรายละเอียดแนวคิดและขั้นตอนการจัดทำผลงาน ความยาว 3-5 นาที ให้เหลือ จำนวน 66 ผลงาน ผลงานละ 10,000 บาท โดยไม่เรียงลำดับ ภายในเดือนพฤษภาคม 2561

รอบที่ 2 รอบชิงชนะเลิศ พิจารณาตัดสินผลงานจากผู้ที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือก โดยผู้ที่ผ่านเข้ารอบจะต้องนำผลงานมาจัดแสดงโชว์ พร้อมสาธิตและนำเสนอขั้นตอนการจัดทำผลงานให้คณะกรรมการตัดสินผลงานฯ โดยกำหนดจัดกิจกรรมภายในเดือนมิถุนายน 2561

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2298-5608 หรือทางเว็บไซต์ www.deqp.go.th

 

2004 Total View 1 View Today
(Visited 143 times, 1 visits today)
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)