สสวท. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลในโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี พ.ศ. 2560 วิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลในโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี พ.ศ. 2560  ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีผู้ได้รับรางวัลเหรียญทอง รางวัลเหรียญเงิน รางวัลเหรียญทองแดง และรางวัลชมเชย ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

  1. รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับประถมศึกษา วิชาคณิตศาสตร์
  1. รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับประถมศึกษา วิชาวิทยาศาสตร์
  1. รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วิชาคณิตศาสตร์
  1. รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วิชาวิทยาศาสตร์

ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560

468 Total View 1 View Today
(Visited 90 times, 1 visits today)
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)