ศธจ.นครพนม ศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคม ศธจ.ขอนแก่น วันที่ 2 ตุลาคม 2561

Share List วันที่ 2

Read more

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและเวทีประชาคมเพื่อการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จังหวัดนครพนม

Share List วันที่ 11

Read more

โรงเรียนบ้านหาดแพง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม จัดพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐

Share List โรงเรียนบ

Read more

นิเทศออนไลน์ by ศน.นัยนา

SuperWebTricks Loading...
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)