การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องและเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา วันที่ 26 กันยายน 2561

Share List วันที่ 26

Read more

การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา วันที่ 14 สิงหาคม 2561

Share List การนิเทศ

Read more

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและเวทีประชาคมเพื่อการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จังหวัดนครพนม

Share List วันที่ 11

Read more

คณะผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๑ และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม เยี่ยมโรงเรียนบ้านปากบัง ที่ประสบอุทกภัย

Share List วันที่ ๓

Read more

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาประชารัฐ จังหวัดนครพนม วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

Share List ตามที่สำน

Read more

การประเมินโรงเรียนต้นแบบจัดการเรียนรู้การสหกรณ์โรงเรียน : โรงเรียนบ้านสำราญ สพป.นครพนม เขต ๑ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙

Share List การประเมิ

Read more

นิเทศออนไลน์ by ศน.นัยนา

SuperWebTricks Loading...
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)