การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องและเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา วันที่ 26 กันยายน 2561

Share List วันที่ 26

Read more

การฝึกประสบการณ์นิเทศศึกษา หลักสูตร “การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

Share List วันที่ 14

Read more

การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา วันที่ 14 สิงหาคม 2561

Share List การนิเทศ

Read more

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและเวทีประชาคมเพื่อการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จังหวัดนครพนม

Share List วันที่ 11

Read more

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานคัดเลือกนักเรียนเพื่อเป็นตัวแทนแข้าแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนโรงเรียนเอกชน

Share List วันที่ ๙

Read more

คณะผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๑ และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม เยี่ยมโรงเรียนบ้านปากบัง ที่ประสบอุทกภัย

Share List วันที่ ๓

Read more

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาประชารัฐ จังหวัดนครพนม วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

Share List ตามที่สำน

Read more

ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม เยี่ยมเยียนให้ขวัญกำลังใจบุคลากรโรงเรียนบ้านนาราชควาย ที่ประสบอัคคีภัย

Share List จากกรณีที

Read more

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สู่สถานศึกษา วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

Share List วันที่ ๒๑

Read more

นิเทศออนไลน์ by ศน.นัยนา

SuperWebTricks Loading...
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)