การประชุมสภากาแฟ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครพนม วันที่ 19 ตุลาคม 2561

Share List วันที่ 19

Read more

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องและเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา วันที่ 26 กันยายน 2561

Share List วันที่ 26

Read more

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และคณะเดินทางเยือนจังหวัดนครพนม

Share List วันพฤหัสบ

Read more

โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในกลุ่มนักเรียนวัยรุ่นฯจังหวัดนครพนม

Share List นายปริญญา

Read more

โครงการพัฒนาผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

Share List สำนักงานป

Read more

นิเทศออนไลน์ by ศน.นัยนา

SuperWebTricks Loading...
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)