การประชุมคณะกรรมการดำเนินการโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สู่สถานศึกษา วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

Share List วันที่ ๒๑

Read more

การจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต สพป.นครพนม เขต ๑ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐

Share List วันที่ ๒๙

Read more

สพป.นครพนม เขต ๑ ดำเนินการจัดสอบ Pre O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๐

Share List สำนักงานเ

Read more

กิจกรรมแสดงความจงรักภักดี และรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ปีที่ ๘๙ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

Share List ตามที่ คณ

Read more

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา นำเสนอผลงาน DLIT ในงาน EDUCA ครั้งที่๙ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙

Share List สำนักงานค

Read more

การประเมินสถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนบ้านดอนม่วง อำเภอเมืองนครพนม วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙

Share List วันที่ ๕

Read more

นิเทศออนไลน์ by ศน.นัยนา

SuperWebTricks Loading...
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)