พิธีเปิดงานนิทรรศการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม 2561 : ความก้าวหน้า เติบโต วันที่ 21 เมษายน 2561

Share List วันที่ 21

Read more

การนิเทศ ติดตามงานโดยใช้เทคนิคการโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring Supervision) วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙

Share List สำนักงานเ

Read more

การประชุมคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ความรู้ความเข้าใจเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Literacy) เศรษฐกิจอาเซียนและทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙

Share List วันที่ ๑๘

Read more

นิเทศออนไลน์ by ศน.นัยนา

SuperWebTricks Loading...
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)