การประชุมสภากาแฟ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครพนม วันที่ 19 ตุลาคม 2561

Share List วันที่ 19

Read more

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม และโรงเรียนอนุบาลนครพนม ต้อนรับรองอธิบดีสำนักข่าวเวียดนาม ที่มาเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนเวียดนาม

Share List วันที่ 28

Read more

โรงเรียนอนุบาลนครพนม จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี ๒๕๖๐

Share List วันที่ ๑๐

Read more

โรงเรียนอนุบาลนครพนม จัดกิจกรรม “การประชุมผู้ปกครองนักเรียน MEP (Classroom meeting) ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐” วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

Share List วันพุธ ที

Read more

โรงเรียนอนุบาลนครพนม จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐

Share List วันพฤหัสบ

Read more

การอบรมเข้มทางวิชาการ เพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา และคัดเลือกตัวแทนนักเรียนไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๖-๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙

Share List ตามที่่สำ

Read more

นักเรียน สพป.นครพนม เขต ๑ ยอดเยี่ยม คว้า ๒ เหรียญทองการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ ๒๕๕๙ (ระดับประเทศ)

Share List ตามที่่สำ

Read more

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘

Share List วันข้าราช

Read more

นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้โครงการ DLIT โรงเรียนอนุบาลนครพนม วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

Share List วันที่ ๒๕

Read more

นิเทศออนไลน์ by ศน.นัยนา

SuperWebTricks Loading...
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)